Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Historie sboru

Z historie sboru

 

Jak vyplývá ze zachovaného oběžníku , bylo jednáno  o založení hasičského sboru již v roce 1877, nevíme však z jakých důvodů k ustavení sboru nedošlo. Skutečný vznik je datován dle jednatelského protokolu dnem 19. října 1879. Do sboru v uvedený den vstoupilo 26 členů.

26. března 1880 konala se významná schůze hasičského sboru, která seznámila členy s povinnostmi a pravidly, kterými byl povinen se řídit každý člen. V tomto roce obdržel sbor 15 přilbic, 15 pásů, 6 lucerniček, 5 žebříků v ceně 144 zl. V uvedeném roce uspořádal sbor první taneční zábavu.

30. ledna 1882 zasahuje sbor u prvního požáru v obci čp. 24 patřící Janu Holáskovi. Požár zavinil čeledín, který použil rozžatou lucernu na otep slámy a po převrhnutí došlo k požáru. Celý zásah byl však pro nedostatek vody málo účinný. Teprve když došla puštěná voda z vrchovinského rybníka, mohl být požár zdolán.

Vroce1887 byla obec postižena vpravdě katastrofálním požárem.  Vyhořelo osm stavení. Náš sbor hájil a uhasil dvě stavení. O intenzitě hašení svědčí znamenaná skutečnost, že se muselo přejet k druhému rybníku neb byl prví vyčerpán během krátké doby.

12 .září 1889 vítal náš sbor jeho Veličenstvo císaře v Litomyšli .

16. července 1893 se konalo první veřejné cvičení našeho sboru za přítomnosti členů správní rady a Vzájemně pojišťovacího spolku ve Spy. Rovněž početná byla účast sousedních sborů Bošína, Borovnice,  Kosteleckých Horek, Hrušové, Chlen, Chocně, Čermné, Skořenic, Svatého Jiří, Jelení, Slatiny a Koldína.

28.června 1914 byla zahájena v Chocni v Pelinách hospodářsko-průmyslová výstava. Z našeho sboru hostují dva herci Josef Hájek a Josef Hylák v Šubrtovu dramatu „Jan Výrava“. Třetí neděle výstavy patří hasičům. Náš sbor zastoupen všemi členy v uniformách. Přichází 26. červenec a nechvalně známá mobilizační vyhláška-Mým národům. Již v prvních dnech mobilizace odchází 23 členů. Práce sboru je na celou dobu první světové války přerušena.

11. ledna 1920 je první schůze ve svobodné Československé republice. Sbor opět začíná žít.

11. července 1926 náš sbor slaví 50 výročí travní našeho sboru. Po průvodu a proslovu u pomníků padlích se konalo poplachové cvičení. Dále pak slavnosti pokračovali na zahradě br. Šklíby a Držmíška koncertem dechové hudby za Srubů, sekerová cvičení zábavná část odpoledne se skutečně vydařila- jezdilo se na lodičkách po rybníce, kolo štěstí a pro děti kolotoč na Meldově louce. Na ukončení byl věneček v přeplněném sále u Šklíbů. Našich oslav se zúčastnilo celkem 18 hasičských sborů.

6.března 1935 přesně v 19 hodin zapaluje náš sbor oslavnou hranici na oslavu 85 narozenin prvního presidenta T.G. Masaryka. Na celém území ČSR tehdy vzplálo 10 576 hranic.

4. července 1937 se konala v Běstovicích velká událost. Konal se IV. župní sjezd. Členové našeho sboru odjíždějí na nádraží do Chocně přivítat přijíždějící sbory. V Běstovicích náš sbor předvedl cvičení sekerová, s puškami a žebříky vše velmi zdařilé. O tom jak veliká byla účast svědčí to, že se vypilo 44 hektolitrů piva. Hrubá tržba pro náš sbor činila 33 719 Kč. Největší akce našeho sboru se zúčastnilo 67 sborů.

Rok 1939-1945 vlivem událostí druhé světové války činnost našeho sboru upadá. Během těchto tragických let sbor navždy opustilo 7 členů.

V letech 1946- 1956 je činnost sboru velmi slabá

V roce 1957 byly do sboru přijaty za členy první ženy Marie Viktorinová a Vlasta Hájková.

V roce 1959 při výroční schůzi se oslavilo 80 let trvání sboru.

V roce 1960 se začíná rozbíhat práce s mládeží. Na soutěžích cvičí družstvo dorostu.

V roce 1969 sbor oslavuje svoje 90 výročí založení na výroční schůzi. Po schůzi nás pobavili pražští zpěváci a humoristé Standa Procházka, Zorka Kohoutová, Andulka Nováková a zahrála Švitorka z Hradce Králové. Estrádu uváděl Váša Toms.

V roce 1976 došlo ke sloučení naší obce s městem Chocní a náš sbor přešel do nového okrsku.

V roce1977 po krátké pauze se opět rozbíhá práce s mládeží pod vedením bratra Suchánka

V roce 1979 se připravujeme na 100 výročí založení sboru. Přestavuje se hasičárna. Na stavbě se pracuje každý den a za každého počasí. Práce díky všem členům pokračuje velice úspěšně a týden před oslavami je vše hotovo. O tom jak se intenzivně pracovalo svědčí  oddělaných 3164 brigádnických hodin. Oslavy probýhali ve dnech 7.-8. července. Na rybníku je nainstalován vodotrysk a na hřišti jsou předváděny ukázky s moderní a historickou technikou a je zde předvedeno hašení těžkou pěnou ze které mají největší radost děti. Náš sbor má 48 členů z toho jsou 3 ženy

V roce 1987 začíná intenzivní činnost na úseku s mládeží, kdy k bratru Suchánkovy vypomáhá bratr Kopsa. Na jaře je zakoupen vyřazený železniční vagón a je umístěn  na místním hřišti.

Rok 1994 je rokem, kdy se obec Běstovice opět stala samostatnou. Pro sbor tato skutečnost znamená návrat do původního okrsku, kde jsme do roku1975 působili.

V roce 1996 se po několikaleté odmlce obnovuje práce s mládeží. Opět se cvičí a vyjíždí za soutěžemi. V tomto roce je zahájena natáčení naší činnosti na video.

V roce 1997 je zahájena přestavba hasičské zbrojnice. Slavnostní otevření se koná na státní svátek 28. října. Při této příležitosti se uspořádal den otevřených dveří. Pohromou tohoto roku jsou nebývalé záplavy, kdy řeka Tichá Orlice zaplavila část Chocně. Naše jednotka vyjíždí na zásah který spočíval v odčerpávání vody ze sklepů firmy Zamilk. Pracuje se nepřetržitě tři dny a noci.

V roce1999 slavíme 120 výročí založení sboru. Dne 4. července vychází průvod k pomníku padlích a poté na místní hřiště. Kde jsou předvedeny ukázky moderní a historické techniky. Vystupuje zde taky známí imitátor Václav Faltus. Večer se tančí na parketu a v 22 hodin je spuštěn ohňostroj.

V roce 2003 poprvé cvičí naše družstvo žen na okrskové soutěží u nás v Běstovicích.

Rok 2004 je rokem oslav 125 založení sboru. 4. července jsou na místním hřišti předvedeny ukázky tří ručních stříkaček taženými koňmi. Večer se koná taneční zábava a ohňostroj. Stav členské základny je 61 členů z toho 13 žen.

V roce 2009 slavíme 130 výročí založení sboru. Dne 4 července jsou na místním hřišti předvedeny ukázky s historickou technikou. Vystoupil zde známý zpěvák Petr Spálený a pro děti byl připraven dětský program „Vosa Jede“. Vystupují zde taká mažoretky a večer nám na taneční zábavě hrají skupina z Pardubic a Bučiny. Stav naší členské základny je 96 členů z toho 43 mužů, 19 žen a 34 mladých hasičů.

V práci pro naší organizaci se vystřídalo mnoho obětavých lidí, kteří bez ohledu na svůj volný čas, ba i rodinu, věnovali této užitečné práci skutečně vše. Díky práci těchto nadšenců a obětavců bylo překonáno mnoho obtíží i krizí, které tak která doba sebou přinášela. Krásná požární myšlenka, pomoci bližnímu v nesnázích, v boji s ohněm za záchranu životů a majetku, sjednocovala a vedla k překonání všech obtíží. Za práci nezištnou obětavou hasič nečeká ba ani by se nedočkal vděku. Tak praví v úvodu pamětní kniha sboru dobrovolných hasičů v Běstovicích kronikář Josef Hylák.

Aktualizováno (Středa, 02 Únor 2011 17:53)

 
Znak a vlajka obce

Vyhledávání
Počasí
pocasi1 pocasi2 pocasi3
Tělocvična - obsazenost

Kalendář
duben 2018
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Statistiky
Členové : 30
Obsah : 38
Počet zobrazení článků : 307631
Přihlášení